Krwiodawstwo, transplantologia, pierwsza pomocy, zdrowie, sport, turystyka, rekreacja, zdrowe żywienie, pomoc społeczna, ochrona środowiska

O nas

O nas, czyli jak powstało Stowarzyszenie…

Od lat angażujemy się w wiele projektów wolontarystycznych. Zawsze jesteśmy w gotowości, aby pomóc i wspólnie działać na rzecz ochrony zdrowia i ratowania życia. Nie obca jest nam też pomoc ubogim i chorym, dla których zawsze znajdziemy czas. Chcemy działać, bo widzimy jak bardzo takie działania są potrzebne.
Działamy również w klubach Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, pomagamy podczas rejestracji potencjalnych dawców szpiku do bazy DKMS, uczestniczymy w kołach naukowych, akcjach charytatywnych i staramy się być zawsze tam gdzie jesteśmy potrzebni.
Współpracujemy z szeregiem instytucji działających na terenie Trójmiasta, Pomorza, Kraju, a nawet działających w całej Europie. Często byliśmy istotną częścią ważnych projektów i zawsze dawaliśmy z siebie wszystko, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Dzięki tej działalności otrzymaliśmy szereg nagród i wyróżnień.
Celami Stowarzyszenia są zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia oraz udzielanie wsparcia społecznego.
Nasze działania będą opierać się na szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa oraz oddawania szpiku kostnego, promocji aktywnego zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych, a dodatkowo prowadzenie konferencji i szkoleń w tym zakresie.